fredag 11 november 2011

Förändrad områdesindelning för skolan i Skövde

Klockan 15 håller Skövde kommun en pressträff med anledning av vårt förslag i Skolnämnden om en förändrad områdesindelning för skolorna i Skövde.

Förslaget innebär i korthet att Billingsskolans skolupptagningsområde förändras, att åk 6 återgår till Hene-, Billingsdal-, Svärtagård- och Våmbskolan från Vasaskolan, att högstadiet inom Rydsområdet flyttar till Helenaskolan med med en åldersgrupp per år med start av åk 7 ht 2012 och att skolchefen får i uppdrag att fortsatta utreda vad de lokaler som blir tomma på Rydskolan kan användas till.

Det är flera pusselbitar som faller på plats i det här förslaget. Först och främst vill Skolnämnden göra något åt den problematiska segregationen i Södra Ryd. Vi har ett fritt skolval, vilket innebär att föräldrar sedan en tid tillbaka har kunnat välja vilken högstadieskola deras barn ska gå på. Det har visat sig att de flesta barn med svenska som modersmål nu valt bort Rydskolan.

Det innebär att vi idag har en högstadieskola i vår kommun där en överväldigande majoritet har andra språk än svenska som modersmål. Dessutom ser vi en nedåtgående trend i meritvärden och andelen elever som når gymnasiebehörighet. Det innebär inte att Skolnämnden tycker att lärarna är oengagerade - tvärtom ser vi och uppskattar engagemanget för eleverna. Men det behövs något annat, och det stavas integration.

Förslaget innebär inte att högstadiet "stängs" på direkten, utan de elever som redan går på högstadiet i Ryd, kommer att gå kvar. De som nu ska välja till åk 7 har möjlighet att välja någon av de andra högstadieskolorna. Rydskolan kommer att fortsätta som skola för förskoleklass till åk 6 samt träningsskola.

Vi tillskapar platser på Vasaskolan och Helenaskolan på två sätt. Åk 6 som idag finns på Vasaskolan flyttar tillbaka till låg- och mellanstadieskolorna. Det är ett önskemål från många föräldrar, som tycker att det är för tidigt att släppa iväg sexorna till en högstadieskola. Det andra är att Billingsskolans elever kan flyttas till Vasaskolan. Helenaskolans nuvarande upptagningsområde innebär förresten att det finns fler platser än elever - men Helenaskolan har ändå fyllts tack vare det fria skolvalet och inkommande elever från Södra Ryd.

Vi bygger en ny, toppmodern låg - och mellanstadieskola. Nya Billingsskolan kommer att få plats för 350 elever, och upptagningsområdet blir Västermalm, Vasastaden och Våmb. Start 2014.

Det innebär att Våmbskolan inte blir nödvändig. Och i en intervju med Skövde Nyheter säger rektor Lena Thyberg:
- Dessutom bussar vi 85 till 95 procent av våra elever från centrum i Skövde och hit ut. Våra lokaler är små, vi har exempelvis inga slöjdsalar eller någon stor idrottssal. Den består idag av ett klassrum som gjorts om till rörelserum där sex- och sjuåringar har sin idrott.

Det kan inte anses vara försvarbart med alla bussturer som görs för att skjutsa eleverna till slöjd, musik och idrott, säger en lärare till samma tidning.

Sveriges Radio P4

Uppdaterad 13 nov: Anders G Johansson, ordförande i Skolnämnden bloggar

4 kommentarer:

 1. Förälder till barn i Ryd11 november 2011 16:28

  Tar man bort friskolvalet nu? Ska Ryds ungdomar kunna få välja vasa, stöpen mm.? (Nu att Ryds ungdomar får inte välja den skolan de vill vara på dvs. Rydskolan) Är tanken att skolnämnden ska komma ut till Ryd och möta Rydsbor, föräldrar m.fl. och diskutera frågan? Vad gör detta beslutet för stadsdelen Ryd? Hur insatt är ni i området "integration". Har sådana förslag hjälpt andra områden runt om i Sverige. Välkomna till Ryd och dela era erfarenheter innan beslut tas.

  SvaraRadera
 2. Hej förälder!
  Nej, det fria skolvalet fortsätter. Däremot kan de inte välja Ryd, efter som det alternativet inte kommer att finnas om förslaget går igenom. Jag kan inte tala för hela skolnämnden, men dialog med rektorn pågår, och finns behov ordnas ett möte. Beslutet innebär att rydsungdomarna åker in till stan dagtid.
  Har under de senaste åren följt utvecklingen i Ryd, och frågat "många" om förslag för att få till minskad segregation, utan att få några konkreta idéer. Det skolnämnden har som underlag är det underlag vi får från skolförvaltningen. Det innebär inte att vi inte tar till oss intryck. Men de är inte alltid entydiga! Några är positiva, andra är negativa.Åtgärder i andra städer kanske skulle funka i Skövde, andra inte. Helt klart är att en förändring alltid innebär en viss oro!

  SvaraRadera
 3. Svår fråga, men att komma åt segregationen genom att stänga skolan för vissa elever och skjutsa dem till andra ställen...hur kan man tro att det är lösningen....Kanske måste man börja på ett djupare plan för den eftersträvade integrationen.

  SvaraRadera
 4. Anneli,
  tack för din synpunkt. Någonstans måste man börja. En tredjedel av barnen i upptagningsområdet väljer redan idag bort Rydskolan.
  Detta är ingen quick fix, men en del i det hela.

  SvaraRadera