torsdag 19 januari 2012

Anmärkningsvärt om lojaliteten med Svenska kyrkans ordning

Ingen som läser Kyrkans tidning har väl kunnat undgå att läsa om turerna kring prästfortbildningen i Visby stift, samt händelserna kring seminariet om nattvardens bröd och vin. Frågan är hur pass levande diskussionerna om ämbetsreformen är, eller om frågan är större än så - om olika kulturer och traditioner inom Svenska kyrkan och om den teologiska bredden på seminarier och fortbildningar.

Olika kulturer och traditioner ska nu, så långt Kyrkoordning och arbetsmiljöregler tillåter, finnas och uppmuntras. Men ett regelverk måste finnas, och biskoparna står som garanter för enheten och fattar vissa principiella beslut för kyrkan att hålla sig till.

Komministern som var inbjuden att tala om nattvardens element, bröd och vin, misstänktes vara tveksam till ämbetsreformen, dvs kvinnors möjlighet att prästvigas. I Kyrkans tidning förklarar han att han är "lojal med Svenska kyrkans ordning".

I fråga om vilka som kan vara präster, då.

Men inte i fråga om den fråga som han faktisk var i Visby för att undervisa om: nämligen nattvardens bröd och vin. Jag citerar ur Kyrkans tidning:Och vad menar du, kan man byta ut vin och bröd i nattvarden?

-Nej, min egen uppfattning är att det kan man inte. På grund av att Jesus har instiftat nattvarden på detta sätt.

Komministerns svar är inte i enlighet med Svenska kyrkans ordning. Svenska kyrkans ordning diskuterades återigen vid Kyrkomötet 2010, och Kyrkomötet följde Läronämndens tydliga hållning:


"Enligt vår kyrkas tradition är Kristi närvaro i nattvarden inte beroende av vilken sorts bröd och vin som kommer till användning. Läronämnden har tidigare avgivit yttranden i frågan om alkoholfritt nattvardsvin (Ln 1983:11, 1985:14 och 1987:12) och angivit tre alternativ: vin med låg alkoholhalt, vin blandat med vatten och ejalkoholhaltig dryck från vinstock.

Uppsala den 24 augusti 2010
På Läronämndens vägnar Anders Wejryd, ordförande Anne-Louise Eriksson, sekreterare

Närvarande: Ärkebiskop Anders Wejryd, ordförande, biskop Ragnar Persenius, biskop Martin Lind, biskop Erik Aurelius, biskop Hans-Erik Nordin, biskop Antje Jackelén, biskop Carl Axel Aurelius, biskop Esbjörn Hagberg, biskop Hans Stiglund, biskop Lennart Koskinen, biskop Eva Brunne, Kajsa Ahlstrand, Margarethe Isberg, Karin Johannesson, Fredrik Lindström, Jesper Svartvik och Kristin Zeiler. "

Hela betänkandet i detta ärende kan läsas på Kyrkomötets hemsida.

Då är frågan: Blir innebörden av komministerns synsätt att det inte är en riktig nattvard om man inte använder oblater med vetemjöl (dvs inte glutenfria oblater) och alkoholhaltigt vin, och i såfall, finns det alltså präster som underkänner nattvardsfirandet i allt fler församlingar i Svenska kyrkan?

Den här gången inte på grund av att det står en kvinna vid altaret, utan på grund av att vi använder glutenfria oblater och druvjuice, vilket är helt i enlighet med Läronämndens/biskoparnas rekommendation?

Anmärkningsvärt. Jag skulle inte säga att debatten är överspelad.


Tidigare på bloggen

7 kommentarer:

 1. Det är inte bristande lojalitet att föra en diskussion om en beslutad (o)ordning. Markus Hagberg har på ett mycket förtjänstfullt sätt vägt för- och nackdelar med att byta ut nattvardsvinet mot annan dryck. Han har redovisat argument för och emot. Han visar med goda sakargument hur totalt ologiskt förslaget på att byta ut vin mot druvjuice är (och själv vet jag åtminstone ett exempel på församling som t.o.m. använt apelsinjuice i nattvarden).Illojalitet handlar inte om att föra ett teologiskt samtal som Markus Hagberg har gjort. Ett exempel på illojalitet är däremot att flera präster stick i stäv mot biskops- och kyrkomötets uttryckliga ordning lät partnerskapsvälsignelser bli offentliga gudstjänster då riktlinjerna fortfarande bara medgav att de fick vara privat själavårdande förbönsakt. Även om du Karin inte avser det så innebär ditt resonemang ett förbud mot att föra teologisk debatt. En sådan debatt fördes dock om dessa frågor, nattvardselementens betydelse, redan vid reformationen och då kom Svenska kyrkan fram till exakt motsatt hållning mot den som Svenska kyrkan råkar ha just nu.

  SvaraRadera
 2. Precis som du skriver, min avsikt är inte att mena att det inte får föras någon teologisk debatt.
  Jag har själv, i denna blogg och i motioner till kyrkomötet, föreslagit och argumenterat för ordningar som inte är i enlighet med Läronämndens mening.

  Det jag vill fästa uppmärksamheten med denna bloggpost det anmärkningsvärda med att hävda lojalitet med Svenska kyrkans ordning (i och för sig i en annan fråga), samtidigt som man i det sammanhanget hävdar en ordning som inte är förenlig med Svenska kyrkans ordning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast det att en församling kommer fram till efter teologisk övervägning och samtal att endast använda bröd från "veteaxet" och riktigt vin är inte samma sak som att bestrida Svenska kyrkans ordning. Då tolkar du läronämndens uttalande lite väl strängt. Du skulle knappast få igenom en domkapitelsanmälan på detta. Det här är att göra en höna av en fjäder. Sedan kan man ju undra på vilka grunder läronämnder hävdar att det i vår kyrkas tradition inte spelar någon roll vilket bröd och vin det är. Riktigt så enkelt är det nog inte./Fredrik

   Radera
  2. Hej Fredrik, naturligtvis är det helt i sin ordning att en församling kommer fram till det ena eller det andra. Det som jag tycker är illojalt är att underkänna nattvardsfirande som sker på ett sätt som är Svenska kyrkans ordning. Och så måste rimligen vara, om man menar att Kristi närvaro är knuten till veteax och alkoholhaltigt vin. Angående domkapitelsärende: jag tycker det vore en oerhört tråkig och olycklig utveckling om präster ska börja donkapitelsanmäla varann för det ena och andra uttalandet. Jag ställde en fråga i inlägget: självfallet så hoppas jag ju innerligt att det inte finns präster som hävdar att nattvarden i t ex Skövde firas på felaktigt sätt, eller rentav inte är en nattvard överhuvudtaget.

   Radera
 3. Karin/ Du skriver att Jesus har instiftat Nattvarden.
  Den uppfattningen delar jag -outbildade. Men det är något "suddigt" vad gäller uppfattningen om kvinnors lämplighet som prästerö .Paulus hänvisar till sin uppfattning som förmedlare av Profetisk utsago. Det förefaller mig som om mans samhället har öppnat dörren eller rättare sagt stängt den för kvinnor som präster.

  Det är olyckligt av flera skäl. Jag tror att Jesus finner det helt i sin ordning med kvinnor som präster.
  Hade de tveksamma funderat några varv och accepterat detta så hade vi troligen haft en mer spänst i verksamheten. Den Svenska Kyrkan har via Kyrkomötet
  fattat mång politiska beslut som förefaller mer sekulära än profetiska. Min gamla käpphäst ,att Staten
  skulle hanterat registreringen av äktenskap och överlåtit åt resp. Kyrkosamfund och andra (Humanisterna) att leva upp till att "fira" de nyregistrerade paren hade blivit möjligt. Äktenskapsbalken är sekulär och heltäckande-alla par behandlas lika av statens myndigheter. SvK skullt tackat nej till vigselrätten. Välsignelsen är varje samfunds mäjlighet.

  SvaraRadera
 4. Jag blir alltmer rädd för att vi i definitionen av kyrkans tro och lära nästan bara pratar om vad den INTE är. Det verkar som om enda sättet att färhålla sig är att bygga murar - och sedan vildsint försvara de murarna.

  Vore det inte konstigt om Jesus kollade innehållsförteckningen på börd och vin innan han valde att vara närvarande? Eller att han inte KAN vara närvarande om det inte är rätt grejer på bordet?
  Snacka om att förminska det gudomliga. Och dessutom hamnar vi farligt nära dyrkan av föremålen i sig...

  SvaraRadera
 5. De flesta kan nog acceptera både glutenfria oblater och druvjuice, så länge som man faktiskt känner igen det som nattvard.
  Problemet, för min del, är när jag inte längre känner igen det som finns i kalken som vin. Jag har flera gånger gått ifrån nattvarden och undrat om jag verkligen fått ta emot Vår Herre Jesu Blod, då smaken, och eftersmaken, är så tydlig - inte av druva utan av jordgubbe! Det må vara druvjuice, men då bör man ändra till ett som faktiskt smakar druva!
  Sedan kan jag tänka lite kontroversiellt att det vore bättre att köra med riktigt vin, och göra detta klart för de som har svårt för detta, så att de av oss som har svårt för "lekande med elementen" inte kommer i själslig nöd.
  Egentligen grundar det väl sig i två olika tolkningar av Rom 14:13-23. I samband med det kan jag inte låta bli att undra hur många av de som insisterar på alkoholfri nattvard även tar konsekvenserna av detta och avstår alkohol i övrigt...
  Det som gör mig riktigt ledsen är att man nästan blir slagen i huvudet med att man är en dålig kristen, om man är kristen alls, om man föredrar att fira nattvard så som kyrkan har gjort i alla tider.
  Debattklimatet i vår kyrka är tyvärr mycket dåligt, särskilt om man inte köper alla de senaste nymodigheterna, utan vill ha lite mer teologiska argument istället för känsloargument, åtminstone upplevs det så.

  SvaraRadera