onsdag 11 januari 2012

Min plädering för Mats Hermansson vid nomineringsvalet 10 januari

Jag nominerar Mats Hermansson, för närvarande domprost i Visby. Född 1957, prästvigd 1992.
Jag gör det av främst 4 skäl.

1. Det första skälet är Mats erfarenhet av arbete på alla nivåer i Svenska kyrkan. Han har arbetat i församling – Örebro Nicolai församling som komminister, och i Visby domkyrkoförsamling som domprost.
Som domprost finns han med i stiftets arbete - ett landsbygdsstift precis som skara.
Mats har arbetat som missionsteolog på Internationella avdelningen vid kyrkokansliet i Uppsala.
Han har också erfarenheter från ytterligare en viktig nivå, nämligen den globala kyrkan.e också på dåvarande Svenska kyrkans Mission och inom Kyrkans Ungdom.

2. Det andra skälet är teologisk inriktning och teologiska uttrycksformer. Mats forskning inom missionsvetenskap ledde fram till en teologie licentiatexamen – ”Mission i retur”.
Han har sedan dess fortsatt att skriva. Bland annat kan nämnas ”Brytpunkter – om kristen tro och dess konsekvenser , och ”Gränsöverskridande – om trons förnyelsekraft”, båda utgivna på Verbum förlag.
Han delger sina tankar om kyrka och tro via sociala medier, och visar därigenom att han är intresserad av att inspirera - inom dessa områden.
Han önskar själv att kyrkan kunde reflektera mer över begreppet mission. Samtalet om mission - vårt uppdrag - måste pågå hela tiden. Det handlar om församlingssyn och prioriteringar.

En annan uttrycksform för Mats är hans intresse för konst. Han ledde projekten ”Världens Kristus” och ”Made in Asia” med konst från den världsvida kyrkan. Båda utställningarna har visats bland annat i Skara domkyrka.Själv ägnar han sig åt att skapa ikoninspirerade bilder, och han finns respresenterad på ett antal stiftsgårdar och i ett trettiotal kyrkor runt om i landet.
Mats är trygg i en öppen folkkyrka, bejakar såväl ämbets- och äktenskapsreform i alla delar, och är inte rädd att stå upp för det han tror på.

3. Det tredje skälet är Mats erfarenheter av att skapa mötesplatser mellan kyrka och samhälle. Han har initierat två nya saker i Visby som har relevans för hela vår kyrka:

- Gotlands kyrkvecka – en årlig mötesplats där kyrkfolk från hela Svenska kyrkan kan mötas för att lära och inspireras av goda exempel runt om i vår kyrka. Devisen är – Teologi gör vi tillsammans. Under Gotlands kyrkvecka delas priset Årets förnyare i Svenska kyrkan ut.

- Kyrkans närvaro under den årliga Almedalsveckan har blivit tydligare under de senaste fyra åren. Bland annat står församlingen värd för Nikodemussamtal under valven i domkyrkan varje kväll under veckan, där partiföreträdare på riksnivå finns med i angelägna samtal om tro och politik. Domkyrkan finns med i samtalen om de viktiga framtidsfrågorna.

4. Det fjärde skälet är Mats Hermanssons tankar om framtiden. Han lyfter fram vikten av ett gott barn - och ungdomsarbete, en levande diakoni med ett stort samhällsengagemang samt kyrkans världsvida natur, kyrkans kulturarv och gudstjänsten.

Han önskar att församlingarna kunde vara mindre räddhågsna, och mer frimodiga. En kyrka är alltid på väg! Där behövs en struktur och strategi för ideella insatser, en utvecklad samverkan med andra aktörer i samhället – och en balans mellan att göra och bara vara i stillhetens eftertanke och reflektion.

Jag tror att Mats Hermansson skulle kunna vara en bra biskop i Skara stift med sin varma personlighet, sin erfarenhet av att vara präst i församling, och hans förmåga att ge ord för teologi på ett tillgängligt vis.

http://blogg.svenskakyrkan.se/domprostmats
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7410875

2 kommentarer: