söndag 1 april 2012

Stefan Klints morgonandakter i P1: Fem bilder av Judas

"Andakterna den här veckan har jag kallat ”Fem bilder av Judas”. Det är fastebetraktelser om Judas Iskariot i den bibliska traditionen och i modern skönlitteratur. Jag fascineras själv sedan länge av hur skildringen och förståelsen av Judas ändras och förskjuts inte bara i senare konstnärliga traditioner, utan redan i Nya testamentets fyra olika evangelier.

- Jag tror att berättelserna om Judas och Jesus är viktiga, eftersom de på ett plan handlar även om oss och hur vi själva förhåller oss till det som är annorlunda och obehagligt. Mina betraktelser handlar inte bara om Judas, utan också om våra egna fördomar, rädslor och tillkortakommanden. Och om det viktigaste av allt: Medkänsla."

Till radioarkivet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar